Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2014

calajaskrawosc
  Dziś musi być czwartek. Nigdy nie mogłem się połapać, o co chodzi w czwartki.
— Douglas Adams
Reposted fromIriss Iriss viabangbangyouredead bangbangyouredead
calajaskrawosc
2678 82bb 500
"Ucieknijcie gdzieś i zaciągnijcie się do cyrku. Zróbcie sobie tatuaż, wskoczcie w pociąg. Uprawiajcie ogród i zbierajcie nasiona. Ochajtnijcie się, miejcie dzieci, noście kapelusz. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie kradnijcie. Wszystko musi być proste i jasne. I pamiętajcie, większość tego, co jest najważniejsze w życiu, trudno dostrzec gołym okiem. Wartość jakości chwili, którą spędzacie z innymi, znacznie przewyższa ilość."

Tom Waits

July 27 2014

calajaskrawosc
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
calajaskrawosc
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI

July 25 2014

calajaskrawosc
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
calajaskrawosc
Poszukuj piękna w każdym, kogo spotkasz, a na pewno je znajdziesz. Każdy nosi w sobie odprysk boskości. I każdy, kogo spotykamy, ma nam coś do przekazania.
— Richard Paul Evans
calajaskrawosc
Nikt nie może Cię uratować, tylko Ty sam a wart jesteś uratowania. Niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie, ale jeśli w ogóle coś warto wygrać to właśnie ją.
— Bukowski
calajaskrawosc
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viabangbangyouredead bangbangyouredead
calajaskrawosc
Każdy z nas jest kimś niepowtarzalnym. Nie czyń samego siebie przedmiotem kompromisu, bo jesteś wszystkim co masz.
— Janis Joplin
Reposted fromwynne wynne viabangbangyouredead bangbangyouredead
calajaskrawosc
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viabangbangyouredead bangbangyouredead
calajaskrawosc
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił. 
— Bukowski
calajaskrawosc
Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Éric-Emmanuel Schmitt
calajaskrawosc
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
calajaskrawosc
Kiedy wejrzysz w otchłań, otchłań wejrzy również w głąb ciebie
— Nietzsche

July 23 2014

calajaskrawosc
A kiedy ona cię kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia, czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo, co ja.
— Edward Stachura
calajaskrawosc
calajaskrawosc
8479 c27c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaxannabelle xannabelle
calajaskrawosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl